எங்கள் அணி

தமிழ்நாடு அபெக்ஸ் திறன் மேம்பாட்டு மையம் - உடல் நலம்  தொழில் துறையில் சராசரியாக 20+ ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்று அந்தந்த துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற நிபுணர் குழுவினரால் ஆதரிக்கப்பட்டு வழிகாட்டப்படுகிறது. முக்கிய செயல்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகக் குழு சுகாதார திறன் மேம்பாட்டுக்கு ஆர்வம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய உயர் செயல்திறன் கொண்ட நபர்களைக் கொண்டுள்ளது.

Mr. R. KIRLOSH KUMAR, IAS.,

Secretary to Government

Labour and Employment Department

Chairman

Mr. G. PRAKASH, IAS.,

Managing Director - Tamilnadu Skill Development Corporation

Director

Dr. DAREZ AHAMED, IAS.,

Mission Director – TN

National Health Mission

Director

Mr. G. K. ARUN SUNDAR THAYALAN, IAS.,

Joint Secretary to Govt

Finance Department

Director

DR. S. CHANDRAKUMAR

Executive Chairman

Kauvery Group of Hospitals

Director

DR. S. ARAVINDAN

Director

Kauvery Hospitals, Chennai

Director

Colonel R Alagarraj

DR. SANJU THOMAS ABRAHAM

Managing Director

TN APEX SKILL DEVELOPMENT CENTRE FOR HEALTHCARE

Director

DR. M. B. ASWATH NARAYANAN

Registrar, TN

Dr. MGR Medical University

PROF. THAHIRA BEGUM

Principal, College of Nursing, Madras Medical College,

Directorate of Medical Education Govt of Tamil Nadu

DR. ANBU SELVI

Joint Director

Directorate of Medical Services - Govt of TN

DR. MAHESH VAKAMUDI

Dean of Faculties,

Sri Ramachandra Institute of Hidher Education & Research (DU)

Dr. Girish Shiva Rao

DR. GIRISH RAO

Medical Director and President,

Sankara Nethralaya

Dr. B Sridhar

DR. B. SRIDHAR

Chariman

IMA NHB TN

DR. ANI GRACE KALAIMATHI

Registrar

TN Nursing & Midwives Council

DR. SARAVANAN

Neuberg Ehrilich Labaratory

Chennai

Colonel R Alagarraj

DR. SANJU THOMAS ABRAHAM

Managing Director

TN APEX SKILL DEVELOPMENT CENTRE FOR HEALTHCARE

Director

PROF. DEEPA ANBU

Head - Academics

D. SUGAN CHINNA MARAN

Head - Operations