படிப்புகள்

சுகாதாரத் துறையில் தற்போது நாம் எதிர்கொள்ளும் திறன் இடைவெளியைக் குறைக்க எங்கள் படிப்புகள் தொழில் வல்லுநர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. சுகாதாரத் துறையின் மாறிவரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப எங்கள் படிப்புகளை தொடர்ந்து புதுப்பிப்பதன் மூலம், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தையும் மனதில் வைத்து, கடுமையான பற்றாக்குறை மற்றும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள திறமையான சுகாதார நிபுணர்களின் சமத்துவமற்ற விநியோகங்களின் சிக்கலை சமாளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்.

Infection Prevention Control for COVID-19

₹0
Infection Prevention Control for COVID-19

Standard Precautions – I

₹0
Standard Precautions – I

Standard Precautions – II

₹0
Standard Precautions – II

Standard Precautions –III

₹0
Standard Precautions –III